Finnmainoksessa me tunnemme graafisen alan, mainonnan ja
markkinoinnin ja niiden kehityssuunnat.

Painetun viestinnän tuntijoiden lisäksi ammattimaisessa yhteistyötiimissämme työskentelee kuvantekijöitä ja tekstinkirjoittajia, kokonaismainonnan suunnittelijoita ja markkinointityön taitajia. Käytössänne on tarvittaessa myös TV- ja radiomainonnan huipputekijöitä.
Yhteys jäljenjättäjiimme:

                            Vespe Lahtinen, toimitusjohtaja
                          
                            044 7822 262